15.12.09

BIMOTA SB9


BIMOTA TESI+SUZUKI KATANA = BIMOTA SB9

No hay comentarios: